Parafia Zwoleń

 Niewielkie miasteczko Zwoleń położone jest na nizinie mazowieckiej, przy głównej trasie między Lublinem a Radomiem. Aktualnie Zwoleń dawniej Gotardowa Wola, przez którą tak jak i teraz przebiega szlak tranzytowy. Perła Ziemi Radomskiej – kościół parafialny zwykle kojarzy się nam z największym poetą polskim Janem Kochanowskim, z nieopodal Zwolenia leżącą Sycyną – gdzie się urodził i Czarnolasem gdzie na stałe osiadł ok. r. 1575. Jan Kochanowski, co ciekawe, był od 1566 r. proboszczem kościoła w Zwoleniu. Po śmierci w 1584 r. Wieszcz został pochowany zgodnie ze swym życzeniem w świątyni zwoleńskiej i po dziś dzień spoczywa w krypcie kościoła chętnie nawiedzany przez pielgrzymów i turystów z całej Polski.

Typografia

Montserrat
light regular bold
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kolorystyka wykorzystana w projekcie

#272f32

#d4c8b0

Projekt graficzny